Numer Księgi Wieczystej
     
WA4M/00000000/0  - nowy numer księgi
KW 00000 -  stary numer księgi wieczystej
.
Oznaczenie i typy Księgi Wieczystej:  

- lokal mieszkalny w bloku  

KR1P/11111111/1 - LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 
     
- grunty, działki

(grunty pod budynkiem, działki, drogi dojazdowe)

KR1P/1111111/1 - NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

 
Gdzie znaleźć numer księgi ?

Numer księgi wieczystej znajduje się na zawiadomieniu z Sądu o założeniu księgi wieczystej. Znajduje się on w lewym górnym rogu i posiada oznaczenie "Numery i typy ksiąg wieczystych"

Numer księgi możemy znaleźć również w akcie notarialnym

     
Jak uzyskać numer Księgi Wieczystej  

Numer księgi może uzyskać osobiście właściciel nieruchomości, spadkobierca lub osoba prawna (notariusz) w wydziale geodezji Urzędu Miasta lub Gminy, w której położona jest nieruchomość.