Wydruk

Wydruk
Wydruk
 
 
 
 
  1. Dane Zamówienia:  

 
 
 Ustalenie Numeru Księgi Wieczystej 76 zł  

Na podstawie adresu nieruchomości:  
 
Właściciel nieruchomości:  
   
np. Jan Kowalski  
   
Ulica nieruchomości lub numer działki:  
   
np. Piłsudskiego 2 m. 3 lub działka 15/4  
   
Miejscowość i gmina położenia nieruchomości:  
   
np. Karwia gmina Władysławowo  
 
 
  W przypadku gdy nie będziemy mogli ustalić numeru księgi wieczystej wpłata w całości zwracana jest na rachunek bankowy (dotyczy to wszystkich nieruchomości własnościowych - nieruchomości gruntowych - działek, budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych własnościowych). 
W przypadku lokali spółdzielczych, jeśli nie została założona odrębna księga wieczysta na dany lokal mieszkalny - podajemy numer księgi wieczystej budynku identyfikującego nieruchomość.
 
 

Wartość odpisów:

 zł  

Usługi dodatkowe:

 zł

 Koszt wysyłki:

 zł

 Do zapłaty:

 
 
     
  2. Dane Zamawiającego:  
 
*
Wydruk Sposób rozliczenia: osoba prywatna firma (Faktura VAT)
.
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy:
Ulica:    nr:  *   lokal: 
Kod pocztowy: *  miejscowość: 
Numer NIP (tylko firmy):
Imię i Nazwisko do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Adres e-mail:
Uwagi do zamówienia:
 
Ustalony numer Księgi Wieczystej wysyłany jest na numer telefonu podany w formularzu !
 

.
Po złożeniu zamówienia na e-mail podany w formularzu automatycznie przychodzi potwierdzenie ze szczegółami.