Odpisy z KRK , Księgi Wieczystej, KRS, RHB oraz zaświadczenie z KRK, RZ, RDN przez Internet on-line dostarczamy od 10 lat !

odpis z księgi wieczystejodpis z rejestru dłużników niewypłacalnych

odpisy krs Warszawa

Odpis z KRS


odpisy krs Warszawa

Odpis z Księgi Wieczystej


odpisy krs Warszawa

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów


zaświadczenie z rejestru zastawów

Zaświadczenie o niekaralności KRK

odpisy z krs

Zaświadczenie z Rejestru Dłużników

   
 Zaświadczenie o niekaralności z KRK do zakładu pracy, ambasady.
 Zaświadczenie z KRK - zapytanie o udzielenie informacji o osobie przez internet !
 Opłaty za odpis KRS odpisy KW z Krajowego Rejestru Sądowego i Ksiąg Wieczystych wypis z KW.  
   
  + Scan odpisu na e-mail GRATIS !
             
             

Oryginalne odpisy z pieczęciami Sądu z całej POLSKI - dostawa kurierem 24 h, listem 2-3 dni

 
Zaświadczenie z KRK z wysyłką od 114,40 zł. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać osobiście w Biurze Informacyjnym Rejestru Karnego lub zamówić przez Interet poprzez serwis internetowy. Aby złozyć zamówienie należy wypełnić poniższy formularz ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE - na podstawie, którego zostanie przygotowane zaświadczenie o niekaralności. Po wypełnieniu formularza na adres email zostanie przesłany wniosek i pełnomocnictwo do wydrukowania i podpisania. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać dokument należy okazać pełnomocnictwo. Popisany dokument należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazany adres. Po otrzymaniu - dokument niezwłocznie zostanie złożony w Krajowym Rejestrze Karnym i na jego podstawie zostanie wydane zaświadczenie o niekaralności lub karalności, które następnie zostanie odesłane na wskazany w zamówieniu adres. Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać w 2-3 dni robocze, więc czas realizacji zależy od Zamawiającego. Zaświadczenie o niekaralności wydawane przez Krajowy Rejestr Karny jest tylko w języku polskim. Jeśli potrzebujemy go w wersji angielskiej należy dodatkowo zamówić w formularzu tłumaczenie przesięgłe dokumentu na jęz. angielski. Dodatkowo także można wybrać Apostille/ Legelizację dokumentu w MSZ, która jest czasami niezbędna za granicą.

Zamów zaświadczenie o niekaralności z KRK przez internet lub udaj się osobiście do sądu.

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:

1) skazanych prawomocnie za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym umorzono prawomocnie warunkowo postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym umorzono prawomocnie postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami Polski zostali prawomocnie skazani przez sądy państw obcych;

5) wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których zostały prawomocnie orzeczone środki poprawcze, wychowawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich";

7), które prawomocnie zostały skazane za wykroczenia na karę aresztu;

8) które poszukiwane są listem gończym;

9) będących tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich które zostały umieszczone w schroniskach dla nieletnich.

W rejestrze KRK gromadzi się także dane o podmiotach zbiorowych, wobec których została orzeczona prawomocnie kara pieniężna, zakaz, przepadek lub podanie wyroku do wiadomości publicznej , na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn.zm.2)).

Krajowy Rejestr Karny wydaje zaświadzenie z krk i gromadzi dane dla przekazywania informacji organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to organ wyznaczony przez to państwo do celów wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi) za wyrok skazujący uznaje się każde prawomocne orzeczenie wydane przez sąd karny wobec osoby fizycznej w związku z popełnieniem przestępstwa, której dane podlegają gromadzeniu w Krajowego Rejestru Karnego.

Rejestr KRK prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej biurem informacyjnym. Biura wydają zaświadczenie o niekaralności - zapytanie o informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym - zwane jako zaświadczenie z KRK.

Biuro informacyjne jest organem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1. do zadań, którego należy:

  • przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;

  • zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób  nieuprawnionych;

  • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze;

  • niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych informacji o wyrokach skazujących, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacji związanych z tym skazaniem w odniesieniu do obywateli tych państw, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;

  • występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-10 oraz w art. 7 ust. 1 i 1a, do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o udzielenie informacji o skazaniu z rejestrów karnych tych państw zgodnie z prawem państwa, do którego kierowany jest wniosek;

  • występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zapytaniem o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego obywatelem, w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informacji z Rejestru;

  • niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji na temat wyroków regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw skazujących, zapadłych wobec:

a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn zabroniony

został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego

imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony

został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę

odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów

finansowych Wspólnot Europejskich;

  •  przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o:

a) posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo

skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem

sądu,

b) posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie,

ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego

pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

  •  przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wykaz punktów wydającego zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58,

poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z

2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

 

Tagi: zaświadczenie o niekaralności z KRK Warszawa, Kraków, Lublin, Katowice, Poznań, Białystok, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Opole, Bydgoszcz, Rzeszów, Przemyśl, Biała Podlaska, Olsztyn, Bielsko, Bielany, Białołęka, Bemowo, Elbląg, Dzierżoniów, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Gryfino, Kalisz, Kielce, Jasło, Koszalin, Konin, Kołobrzeg, Krosno, Kutno, Lubin, Legnica, Łomża, Radom, Kraków, Siedlce, Suwałki, Tarnów, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Zielona Góra, Zamość, Włocławek, Chrzanów, Bochnia, Zabrze, Warszawa, Pruszków, Szczecin, Śródmieście, Mokotów, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Białołęka, Rembertów, Żoliborz, Wesoła, Wawer, Wilanów, Ursus, Włochy, Lubin, Włocławek, Sopot, Radom, Bełchatów, Biała Podlaska, Białystok, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Bolesławiec, Bydgoszcz, Chrzanów, Cieszyn, Czosnów, Częstochowa, Elbląg, Chorzów, Ełk, Kwidzyn, Kielce, Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Gorzów Wlkp., Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Gryfino, Iława, Jarosław, Jastrzębie-Zdrój, Jasło, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Krzeszowice, Kraków, Krosno, Krosno Odrzańskie, Gubin, Kutno, Legionowo, Legnica, Lębork, Lubin, Lublin, Legionowo, Lubliniec, Łask, Łomna, Łomianki, Łęczyca, Łódź, Łomża, Muszyna, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz, Kwidzyn, Nowy Targ, Oleśnica, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Otwock, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Pleszew, Płock, Płońsk, Piaseczno, Poznań, Pruszków, Przasnysz, Przemyśl, Pszczyna, Radom, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rumia, Sanok, Siedlce, Sieradz, Słomniki, Skierniewice, Słupsk, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Sulejówek, Suwałki, Szczecin, Świdnica, Tarnobrzeg, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Trzebnica, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wejherowo, Węgrów, Wieliczka, Skawina, Ursynów, Wieluń, Wesoła, Włocławek,Wołomin, Wołów, Wrocław, Wyszków, Zabrze, Zabierzów, Zamość, Zgorzelec, Zielona Góra, Zakopanem, Zwoleń, Żory, Żyrardów, Żywiec.

             
 

Księgi Wieczyste

Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestr Zastawów

Krajowy Rejestr Karny

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

 
             
 Created in 2008-2020 Odpisy.com.pl - Serwis należy do grupy SI 24 Warszawa - sądowe informacje w 24h

tagi: zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie z KRK, zapytanie o udzielnie informacji o osobie, podmiocie zbiorowym, zapytanie o niekaralność, zaświadczenie z KRK Warszawa