Odpisy Księgi Wieczystej, KRS, KW, RHB oraz zaświadczenie z KRK, RZ, RDN przez Internet on-line dostarczamy od 10 lat !

odpis z księgi wieczystejwypis z księgi wieczystejodpisy księgi wieczystej

odpisy krs Warszawa

Odpis z KRS


odpisy z Księgi Wieczystej

Odpis z Księgi Wieczystej


zaświadczenie z rejestru zastawów

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów


zaświadczenie o niekaralności z KRK

Zaświadczenie o niekaralności KRK

zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych

Zaświadczenie z Rejestru Dłużników

Sądowe odpisy Warszawa i cała Polska - odpis z Księgi Wieczystej, KRS, Rejestru Zastawów, KRK, RDN.

 Krajowy Rejestr Sądowy - odpisy KRS wypis z Centralnej Informacji KRS.
 Księgi Wieczyste - wyciąg z KW, odpis z Księgi Wieczystej - elektroniczna Księga Wieczysta online.
 Rejestr Zastawów - odpis zastawu rejestrowego z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.
 Krajowy Rejestr Karny - zaświadczenie z KRK Krajowego Rejestru Karnego.
 Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - zaświadczenie z Rejestru Dłużników.
 Opłaty sądowe - cena za odpis KRS i wypis z Ksiąg Wieczystych oraz koszty sądowe.

dodatkowo Skan odpisu na e-mail GRATIS !
 

Oryginalne odpisy sądowe w formie papierowej z pieczęciami Sądu z całej POLSKI - dostawa kurierem 24 h, listem 2-3 dni

|Odpisy sądowe bez wychodzenia z domu z całej Polski - odpis zwykły księgi wieczystej i zupełny oraz odpis aktualny KRS i pełny przez internet online |

formularze wniosków sądowych:

|

druki KRS

|

druki KW

|
krs odpisyksięgi wieczyste
 

Jak uzyskać odpis z KRS, wypis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o niekaralności z KRK przez Internet ?  - INFORMACJE DLA KAŻDEGO INTERNAUTY !

Jeśli nie masz czasu udać się do sądu lub stać w kolejkach, skorzystaj z serwisu www.Odpisy.com.pl i złóż wniosek o aktualny odpis księgi wieczystej online, odpis z KRS lub zaświadczenie z KRK, Rejestru Zastawów z dostawą pod wskazany adres. Oferujemy oryginalne odpisy sądowe z całej Polski w wersji papierowej pobierane osobiście z sądu, posiadające pieczęcie oraz podpis pracownika sądu wydającego odpis KRS lub odpowiednio odpis KW, RZ, RDN, KRK, RHB. Są to identyczne odpisy jakie można uzyskać osobiście w danym sądzie gdzie jest prowadzona Elektroniczna Księga Wieczysta lub rejestr KRS - Krajowy Rejestr Sądowy i KRK. Dzięki nam nie trzeba brać wolnego dnia aby załatwić dokument w sądzie, odpis możemy wysłać bezpośrednio do Banku, Kancelarii Prawnej, Notarialnej lub miejscowości odległej od sądu rejestrowego. Sądowe odpisy księgi wieczystej KW lub zaświadczenie z KRK i KRS Warszawa w 24 h. Zamów odpis z KRS, wypis z księgi wieczystej, wyciąg KW i zaświadczenie o niekaralności KRK przez Internet. Obsługujemy wszystkie Sądy Gospodarcze i Wydziały Ksiąg Wieczystych w całej Polsce. Dla spółki KRS zarejestrowanej w sądzie w Warszawie, możemy również uzyskać odpis RHB aktualny lub pełny.

Krajowy Rejestr Sądowy KRS

zamów odpis KRS on-line

Znajdź swój Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
odpis księgi wieczystej

Elektroniczna Księga Wieczysta

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem, świadczącą usługi dla firm i ludności w zakresie pozyskiwania dokumentów sądowych. Oferujemy nie tylko odpisy Ksiąg Wieczystych oraz KRS odpisy, dokonujemy również wpisy do ksiąg wieczystych. Bez konieczności wizyty w sądzie uzyskamy wypis z księgi wieczystej w 24h lub przygotujemy wniosek o wpis do księgi wieczystej - wpis lub wykreślenie hipoteki, wpis spadkobierców oraz wniosek o założenie księgi wieczystej dla lokalu spółdzielczego. Wypis z księgi wieczystej wydawany z sądu ekspozytury CIKW jako odpis księgi wieczystej zwykły lub zupełny jest dokumentem prawnym i powszechnie stosowanym. Aby sprawdzić wiarygodność firmy uzyskuje się odpowiednio pełny lub aktualny odpis krs do przetargu, urzędu, umowy lub zaświadczenie z KRK, Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz zaświadczenie z rejestru zastawów DW-1, DW-1 (aby sprawdzić zastaw rejestrowy wierzytelności firmy np. samochodu).

Uzyskane odpisy z KW lub KRS odpisy wysyłamy w sztywnej kopercie tak aby zamówiony odpis bezpiecznie dotarł bez uszkodzenia. Aby uzyskać prawidłowy odpis księgi wieczystej wykonujemy wgląd do księgi wieczystej i sprawdzamy poprawność danych. Sprawdzamy czy numer Księgi Wieczystej należy do wskazanej nieruchomości lub numer KRS do danej firmy. Odpisy z KRS czyli wypisy i odpis z Krajowego Rejestru Sądowego pobieramy z Centralnej Informacji KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Natomiast odpis z Ksiąg Wieczystych z Sądu - Wydziału Ksiąg Wieczystych (Elektroniczne Księgi Wieczyste).

zamów odpis KW on-line

Elektroniczna Księga Wieczysta przez Internet odpis księgi wieczystej zawiera oznaczanie księgi wieczystej zawierające podstawowe informacje oraz cztery działy zawierające poszczególne dane nieruchomości.

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ zawiera podstawowe informacje o księdze wieczystej tj. lokalizację czyli sąd, Wydział Ksiąg Wieczystych, kod wydziału sądu, w którym prowadzona jest obecnie elektroniczna księga wieczysta. Określa typ księgi wieczystej czy jest to nieruchomość gruntowa, lokal mieszkalny lub lokal niemieszkalny np. Garaż. Oznaczenie zawiera również datę utworzenia księgi wieczystej oraz zapisania księgi wieczystej w systemie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Księga Wieczysta Dział I - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI - zawiera lokalizację nieruchomości tj. dokładny adres, obszar nieruchomości, prawa związane z nieruchomością np. droga dojazdowa.

Księga Wieczysta Dział II - WŁASNOŚĆ - wskazuje właściciela wpisanej nieruchomości w księdze wieczystej z określeniem udziału w prawie do nieruchomości.

Księga Wieczysta Dział III - PRAWA - ROSZCZENIA - OGRANICZENIA - zawiera wpisy dotyczące roszczeń lub praw do nieruchomości.

Księga Wieczysta Dział IV - HIPOTEKA - określa czy księga wieczysta jest zabezpieczona hipoteką z dokładnym określeniem wielkości zabezpieczenia i informacji o wierzycielu.

Znajdź swój Wydział Ksiąg Wieczystych i zamów odpis z KW on-line (spis alfabetyczny):odpisy sądoweSłużymy natychmiastową pomocą online - z Nami uzyskasz odpis taki jaki potrzebujesz. Pomagamy jaki odpis wybrać, gdzie znaleźć prawidłowy numer księgi wieczystej lub numer krs, jak wypełnić formularz zamówienia itp.
 

krs odpisy

zaświadcznie z rejestru zastawów

Dla klientów, którzy wybiorą przedpłatę na konto wysyłamy kopię odpisu na e-mail w dniu jego uzyskania z sądu. Uzyskaną kopię odpisu można wykorzystać do dokumentów przetargowych, ofertach, umów przedwstępnych w Bankach, aby sprawdzić aktualny stan w dniu uzyskania odpisu. Odpis nie jest bezpłatny gdyż za każdy egzemplarz odpisu sąd pobiera opłatę sądową.
 

| Odpis z Księgi Wieczystej (KW)

Elektroniczna Księga Wieczysta odpis KW np. WA1M/00011111/1 (numer elektroniczny takiej księgi składa się z kodu wydziału sądu, 8-cyfr oraz cyfry kontrolnej) Oznaczana jest tak Księga Wieczysta dostępna w systemie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych CIKW. Aktualne odpisy z Księgi Wieczystej czyli elektroniczne Księgi Wieczyste KW dostępne są od ręki gdy stara Księga np. KW 1111 jest przepisana do nowego systemu.

księgi wieczyste Warszawa

Ustalenie numeru Księgi Wieczystej na podstawie adresu i właścicielu nieruchomości

odpis z księgi wieczystej

Odpis zwykły Księgi Wieczystej zawiera ostatni stan wpisów w Księdze Wieczystej zwany jako wyciąg z Księgi Wieczystej lub wypis z księgi wieczystej".

odpis z księgi wieczystej dla kredytu

Odpis zupełny Księgi Wieczystej zawiera kompletne informacje o nieruchomości, wzmianki o wpisach, wykreśleń /zmianach w Księdze Wieczystej. "wypis z Księgi Wieczystej" Odpis z KW lub zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej jeśli Księga Wieczysta została podzielona i zamknięta.

odpis z księgi wieczystej do notariusza

| Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Krajowy Rejestr Sądowy aktualne odpisy z KRS z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS, sprawozdania finansowe, kopie akt rejestrowych, wyszukiwarka podmiotów KRS - sprawdzenie numeru KRS firmy.

wypis z krs

Odpis aktualny z KRS- zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS w dzień uzyskania odpisu "wypis z Krajowego Rejestru Sądowego KRS Odpis pełny z KRS- zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, z wyjątkiem wpisów nie podlegającym ujawnieniu. "wypis z Krajowego Rejestru Sądowego KRS Zaświadczenie z rejestru zastawów oraz zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

odpisy z KRS

| Zaświadczenie z Rejestru Zastawów (RZ)

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych prowadzi ewidencję zastawów - zabezpieczeń wierzytelności wobec banku lub firmy leasingowej. Jak sprawdzić zastaw rejestrowy na przedmiocie ? jest to bardzo proste, wystarczy posiadać numer PESEL lub Regon oraz cechę przedmiotu. Przedmiot zastawu jest klasyfikowany wg. Katalogu Rejestru Zastawów - może to być np. zastaw rejestrowy na samochodzie, maszynie, środku trwałym, akcjach lub środkach obrotowych (zbiorach). Jeśli chcemy sprawdzić zastaw rejestrowy na samochodzie osobowym należy podać numer rejestracyjny pojazdu lub numer nadwozia, który identyfikuje przedmiot zastawu.

Zaświadczenie o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów (DW-1)
- zawiera informacje czy dany podmiot np. firma lub osoba fizyczna posiada zastawy rejestrowe i figuruje w Rejestrze Zastawów lub nie.

Zaświadczenie o wpisie określonego przedmiotu w rejestrze zastawów (DW-2)
- zawiera informacje o określonym przedmiocie zastawu np. samochodu według klasyfikacji katalogu przedmiotów wpisanych do Rejestru Zastawów.

zastawy rejestrowe

 

| Odpis zastawu rejestrowego (RZ)

Odpis z Rejestru Zastawów wydawany jest w celu uzyskania dokładnej informacji o zastawie rejestrowym. Dokument zatem będzie zawierać rodzaj zastawu, kto jest zastawnikiem (np. Bank), jaka jest wartość zastawu itp. informacje. Jeśli zastaw rejestrowy zostanie wykreślony z rejestru RZ wówczas otrzymuje się zaświadczenie, że zastaw o określonym numerze pozycji został wykreślony z Rejestru Zastawów z dokładną datą wykreślenia.

Odpis aktualny z rejestru zastawów(DW-4)
 
- zawiera informacje o zastawie rejestrowym - kto jest zastawnikiem, zastawcą oraz rodzaj i wartość zastawu.

zastaw rejestrowy

 

| Zaświadczenie o niekaralności z KRK

Krajowy Rejestr Karny - jak szybko i gdzie uzyskać zaświadczenie o niekaralności z KRK. Uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego nie jest łatwe gdyż nie jest on rejestrem jawnym. Nie każdy może sprawdzić czy dana osoba nie figuruje w kartotece karnej a dokument coraz częściej jest wymagany m.in. do pracy, przetargu czy urzędu. Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności czyli zapytanie - informacja o osobie lub podmiocie zbiorowym należy podać więcej szczegółowych danych oraz podpisać pełnomocnictwo do odbioru dokumentów.

Wyszukiwarka punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego KRK www.zaswiadczeniekrk.pl

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie do pracy.

Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym do przetargu.

zaświadczenie o niekaralności do pracy

| Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

wypis z krs

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - zaświadczenia i odpisy z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Dokumenty wydaje się w celu sprawdzenia czy dany podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników w rejestrze.

Odpis aktualny z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- zawiera dokładne informacje o dłużniku.

Zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- zawiera informacje czy dany podmiot jest wpisany do rejestru dłużników. Do rejestru Dłużników może być wpisana firma lub osoba fizyczna.

zaświadczenie o dłużniku

księgi wieczyste.

odpis z krajowego rejestru sądowego

Czas realizacji i dostawy !

Odpisy z Ksiąg Wieczystych i odpisy KRS odpisy uzyskujemy w dniu złożenia zamówienia i wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Firma kurierska zobowiązuje się dostarczyć odpis KW lub wyciąg z KRS do przetargu na następny dzień roboczy w całej Polsce czyli 24h.

 

Odpisy z Księgi Wieczystej i KRS uzyskujemy tego samego dnia - zamówienia realizujemy do godz. 14.30 (krs odpisy) oraz (księgi wieczyste odpisy). Przesyłki wysyłamy niezwłocznie po uzyskaniu odpisów z sądu.

 

Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej ?

Wpisy do księgi wieczystej wykonujemy w 48h - czas, w którym przygotowujemy wniosek o wpis hipoteki lub jej wykreślenie, wpis spadkobierców, współwłasności. Oferujemy także zakładanie ksiąg dla lokali spółdzielczych i gruntów oraz złożenie dokumentów w sądzie. Za wpis hipoteki do Księgi wieczystej pobieramy opłatę w wysokości 150 PLN. Cena zawiera przygotowanie wniosku o wpis do księgi wieczystej oraz dostarczenie oryginałów do sądu i odesłanie potwierdzenia przyjęcia wniosku do klienta.

Odpisy KRS i KW odpisy księgi wieczystej wysyłamy za pobraniem płatne u listonosza lub kuriera albo przelewem jako przedpłata na konta. Dla firm odroczony termin płatności 7 dni. Oferujemy tylko oryginalne odpisy Krajowego Rejestru Sądowego i odpisy z Ksiąg Wieczystych wydawane przez sąd rejestrowy.

Na terenie Warszawy odpisy KRS, KW, RZ, mogą być dostarczane tego samego dnia jeśli zamówienie będzie złożone i potwierdzone do godziny 9.30 danego dnia roboczego.

.

wypis krs

Ile kosztuje odpis KRS, odpis z księgi wieczystej KW, KRK, RZ - CENA ?
Opłaty za usługę - cena za uzyskanie odpisu z sądu - za uzyskanie odpisu z Sądu pobieramy opłatę (cena za usługę) w wysokości 20,00 PLN netto czyli 24,90 PLN brutto.

 

Opłaty sądowe za odpis z KRS i Księgi Wieczystej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości Sąd pobiera opłaty za uzyskanie odpisu Księgi Wieczystej lub KRS. Jest to odpowiednio: - 30,00 PLN (odpis z Księgi Wieczystej KW zwykły i odpis z KRS aktualny) - 60,00 PLN (odpis Księgi Wieczystej KW zupełny i wypis pełny KRS).

Koszt przesyłki wynosi od 6,10 PLN brutto do 29,00 PLN brutto w zależności od miejsca dostarczenia oraz wybranego rodzaju płatności.

Całkowity koszt uzyskania odpisu KRS, KW, RDN:

np. odpis z KRS aktualny lub odpis z Księgi Wieczystej zwykły /aktualny

30,00 PLN (opłata sądowa za odpis KRS aktualny lub odpis zwykły Księgi Wieczystej
+ 20,00 PLN (koszt usługi - cena netto)

30,00 PLN (opłata sądowa za odpis KRS aktualny lub odpis zwykły Księgi Wieczystej
+ 20,00 PLN (koszt usługi - cena netto)


= 50,00 PLN netto czyli 61,50 PLN brutto

+ 6,15 PLN brutto (przesyłka priorytetowa)


| zamów= 65,00 PLN (cena brutto)

 
 

Doświadczenie i zaufanie klientów !

 

Uzyskaliśmy już ponad 150000 odpisów Księgi Wieczyste KW i Krajowy Rejestr Sądowy KRS Warszawa, Kraków, Lublin, Katowice, Poznań Stare-Miasto, Poznań Nowe-Miasto Białystok, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Opole, Bydgoszcz, Rzeszów, Przemyśl, Biała Podlaska, Olsztyn, Bielsko, Bielany, Białołęka, Bemowo, Elbląg, Dzierżoniów, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Gryfino, Kalisz, Kielce, Jasło, Koszalin, Konin, Kołobrzeg, Krosno, Kutno, Lubin, Legnica, Łomża, Radom, Kraków, Siedlce, Suwałki, Tarnów, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Zielona Góra, Zamość, Włocławek, Chrzanów, Bochnia, Zabrze, Warszawa, Pruszków, Szczecin, Śródmieście, Mokotów, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Białołęka, Rembertów, Żoliborz, Wesoła, Wawer, Wilanów, Ursus, Włochy, Lubin, Włocławek, Sopot, Radom, Bełchatów, Biała Podlaska, Białystok, Bielsk Podlaski, Bielsko-Biała, Bolesławiec, Bydgoszcz, Chrzanów, Cieszyn, Czosnów, Częstochowa, Elbląg, Chorzów, Ełk, Kwidzyn, Kielce, Gdańsk, Gliwice, Gniezno, Gorzów Wlkp., Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Gryfino, Iława, Jarosław, Jastrzębie-Zdrój, Jasło, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Krzeszowice, Kraków, Krosno, Krosno Odrzańskie, Gubin, Kutno, Legionowo, Legnica, Lębork, Lubin, Lublin, Legionowo, Lubliniec, Łask, Łomna, Łomianki, Łęczyca, Łódź, Łomża, Muszyna, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz, Kwidzyn, Nowy Targ, Oleśnica, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Ostrołęka, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Otwock, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Pleszew, Płock, Płońsk, Piaseczno, Poznań, Pruszków, Przasnysz, Przemyśl, Pszczyna, Radom, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rumia, Sanok, Siedlce, Sieradz, Słomniki, Skierniewice, Słupsk, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Sulejówek, Suwałki, Szczecin, Świdnica, Tarnobrzeg, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Trzebnica, Tychy, Wałbrzych, Wejherowo, Węgrów, Wieliczka, Skawina, Ursynów, Wieluń, Wesoła, Włocławek, Wołomin, Wołów, Wrocław, Wyszków, Zabrze, Zabierzów, Zamość, Zgorzelec, Zielona Góra, Zakopanem, Zwoleń, Żory, Żyrardów, Żywiec. Zapraszamy do współpracy - Informacje Sądowe przez Internet!

 SI 24 ul. Odkryta 48 03-140 Warszawa
 
Przydatne serwisy informacyjne:

Storna Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl
Przeglądarka Ksiąg Wieczystych - http://ekw.ms.gov.pl
Przeglądarka KRS - https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Wydział Ksiąg Wieczystych oraz wydział Krajowego Rejestru Sądowego - Sądy
Elektroniczne księgi wieczyste- wgląd do księgi wieczystej
Wyszukiwarka KRS2013 - podmioty wpisane do rejestru KRS w roku | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Księgi Wieczyste przed migracją - ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie lub nazwisku właściciela nieruchomości
Zaświadczenie o niekaralności dla osoby lub podmiotu- zapytanie o udzielenie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym

 
             
 

Księgi Wieczyste

Krajowy Rejestr Sądowy

Rejestr Zastawów

Krajowy Rejestr Karny

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

 
             

Polityka prywatności - Copyright 2008-2017 - Serwis należy do grupy SI 24 ul. Odkryta 48E, 03-140 Warszawa - Sądowe informacje w 24h przez Internet - Aktualizacja strony 01.09.2017r.

Tagi: odpisy krs, księga wieczysta Warszawa, wpisy do księgi wieczystej, odpis z księgi wieczystej, odpisy krs, zaświadczenie z rejestru zastawów, odpisy sądowe, rejestr dłużników niewypłacalnych, zaświadczenie z KRK, wyszukiwarka KRS